בטחון הילדים

בהערכות לטיול בכל התחומים הצליחו להמעיט את חששותיי.

בנושא האוכל …נרגעתי..

בנושא הלכות יהודים ושבת בגולה…נרגעתי…

הערכות לדינמיקה המשפחתית גם נרגעתי…מה לעשות לא בוחרים הורים!

בנושא ציוד תיקים ומשקלים..גם נרגעתי.

אבל בנושא בטחון הילדים